Dvoboj

Dvoboj

Ničiji kubik

Niciji kubik

Tragovi I

Traces I

Institucija

Institucija

Bijeg

Bijeg

U glibu

U glibu

Tragovi II

Tragovi II

Dihotomija boli

Dihotomija boli

Na nišanu

On Target

U pijesku

In Sand

KRISTINA MARIĆ